دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما : 66064612
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:

یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری، سلامت می باشد. سلامت از دیدگاه ملت ها و همه مکتب ها به عنوان ارزش فردی و اجتماعی به حساب می آید .تمامی کشورها در راستای دستیابی به سلامت، به همه گروه ها ی مختلف جامعه توجه

می کنند. از میان این گروه ها، دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردارند، زیرا آنان آینده سازان جامعه هستند و یکی از منابع انسانی هر جامعه  را تشکیل می دهند .
بهداشت مدارس تمام مسائل بهداشتي يك مدرسه اعم از برنامه‌هاي مربوط به آموزش بهداشت، بهداشت محيط مدرسه و ارائه خدمات بهداشتي را براي دانش‌آموزان در برمي‌گيرد و آموزش بهداشت آمادگي مواجهه با دنياي در حال تغيير را در كودكان ايجاد مي‌كند.

خدمات بهداشت  مدارس  يك نوع خدمات بهداشت فردي است كه در هفتاد سال گذشته از مفهوم معاينه پزشكي كودكان به مفهوم گسترده مراقبت‌هاي جامع بهداشت و رفاه در سال‌هاي مدرسه پيشرفت  كرده‌‌است.

تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش مركز بهداشت غرب تهران، حدود 10000 نفر مي باشد.

 

هدف كلي:

ایجاد جامعه ای با  نوجوانان و جوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی. به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه ی زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی، بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآیی زندگی کنند. در نهایت هدف کلی این واحد، تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت دانش‌آموزان تحت پوشش مركز بهداشت غرب تهران می باشد.

 

اولويت هاي خدمات بهداشت مدارس:

·         ارزيابي وضعيت سلامتي كودكان و كاركنان مدارس بر اساس شناسنامه سلامت

·         تدابير درماني و پيگيري

·         مبارزه با بيماري هاي واگير در مدارس 

·         سالم سازي محيط مدرسه، شامل: نظارت بر وضعيت ساختمان مدرسه از نظر ايمنی و حفاظت، دستشويی، توالت، آبخوری، سيستم دفع فاضلاب و زباله ، بوفه و کلاس‌های درس و آب آشاميدنی سالم

·          بهداشت روان

·         بهداشت دهان و دندان 

·         آموزش بهداشت