دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
بازدید معاون محترم بهداشتی ، معاون  محترم آموزشی و اعضاء کمیته سیاست گذاری پیاده سازی آموزش بالینی سرپایی دانشجویان گروه پزشکی از مراکز سلامت جامعه تهرانسر و والفجر
 
 
روابط عمومی  مرکز بهداشت غرب تهران : در تاریخ 19/2/97  اعضاء محترم کمیته سیاست گذاری پیاده سازی آموزش بالینی سرپایی دانشجویان گروه پزشکی از مراکز جامع سلامت تهرانسر و والفجر در حوزه مرکز بهداشت غرب تهران بازدید نمودند.
در این دیدار دکتر عبادی فرد آذر معاون محترم بهداشتی ، دکتر کوهپایه زاده و سایر اعضاء کمیته مذکور به اتفاق دکتر احمدنیا  رئیس محترم مرکز بهداشت غرب تهران حضور داشتند این بازدید میدانی به منظور ارزیابی وضعیت موجود مراکز فوق الاشاره در راستای مصوبات جلسه کمیته سیاست گذاری ( مورخه 27/1/97 ) انجام گردید.