دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
برگزاری  آموزش خود مراقبتی در دیابت برای کارکنان شهردار ی توسط مرکز بهداشت غرب تهران  

جلسه آموزشی  خودمراقبتی در دیابت پنجشنبه 10 آبان 97 برای 25 نفر از کارکنان شهرداری برگزارشد.
دکتر تقی زاده مسول آموزش سلامت مرکز بهداشت به ضرورت اجرا برنامه خود مراقبتی با توجه به آمار بالای بیماری های غیر واگیر در دنیا وکشور وضرورت ترویج شیوه زندگی سالم اشاره نمودند . سپس در خصوص خودمراقبتی در دیابت شامل:  تعریف بیماری دیابت وتشخیص آزمایشگاهی  بیماری، انواع دیابت، عوامل خطر ، علائم، عوارض، اهمیت کنترل وزن، فعالیت بدنی و راه های پیشگیری توضیحاتی ارائه نمودند . جلسه از ساعت 10 تا 30:12 ادامه یافت .در پایان جلسه بعد از جمع بندی کلی مطالب به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.