دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه  بسته جدید خدمتی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های ادغام یافته اطفال ویژه پرسنل شاغل درمراکز تابعه مرکزبهداشت غرب

کارگاه دو روزه  بسته جدید خدمتی مراقبت ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های ادغام یافته اطفال 12 تا13آبان  97 جهت 49نفرازکارشناسان وکاردان های  مراکز وپایگاه های تابعه درسالن نور مرکزبهداشت برگزارشد . دراین جلسه با هدف  ارتقا ءکیفیت برنامه سلامت کودکان با توجه به تغییرات برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ومانا موضوعات نشانه ها و علائم خطر و ارزیابی شیرخوار وکودک و.... طبق بوکلت های مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ومانا ویژه پزشک و غیرپزشک دراین جلسات  ارائه شد.