دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آزمایشگاهها
 • مراکز مشاوره ازدواج
 • مراکز مشاوره رفتاری
 • مراکز خدمات تیرویید
 • مراکز واکسیناسیون
 • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
 • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۴ | 
برگزاری کارگاه تربیت مربی پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان در مرکز بهداشت غرب

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان به منظور آموزش اولویت های سلامت دوشنبه 14 آبان  97 در مرکز بهداشت غرب برگزار شد.
          با توجه به لزوم اجرای برنامه پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان 18-29 سال و به منظور آموزش اولویت های سلامت جوانان کارگاه تربیت مربی پیشگیری از حوادث حمل و نقل دوشنبه 14 آبان 97در مرکز بهداشت غرب با همکاری پلیس راهور ناجا برگزار شد. در این کارگاه با اشاره به رویکرد برنامه اجرایی مداخلات تغییر رفتارهای ترافیکی در جوانان، به اهمیت اهداف کلی برنامه آموزشی و تغییر رفتارهای ترافیکی در جوانان اشاره شد. هم چنین در ادامه به نحوه اجرای دستورالعمل برنامه و  اهداف اختصاصی مرتبط با کارگاه به شرح ذیل اشاره شد:
 • وضعیت حوادث ترافیکی در جهان و ایران
 • آشنایی با علل حوادث رانندگی
 • آشنایی با رانندگی در شرایط ویژه
 • آشنایی با مراقبت پس از تصادف
 • آشنایی با عبور ایمن از خیابان
 • استفاده ایمن از موتور
 • استفاده ایمن از دوچرخه
 • مراقبت های پس از تصادف
 • مراقبت از مصدوم
 • آشنایی با دانستنی های مرتبط با رانندگی ایمن
 • اطلاعات نقاط حادثه خیز در مناطق تحت پوشش
        و در پایان کارگاه مقرر شد، مراقبان سلامت کارگاه مذکور را با توجه به دستورالعمل اجرایی در مراکز و پایگاه های سلامت برگزار کرده و به صورت آبشاری به دیگران آموزش دهند.