دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
برگزاری جلسه جهت ارتقا وضعیت مراقبت دیابت و فشار خون
مرکز بهداشت غرب تهران  برای ارتقای وضعیت مراقبت دیابت و فشار خون ، جلسه آموزشی را برای مراقبان سلامت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران : این جلسه با حضور مراقبان سلامت مراکز و پایگاه های سلامت در روز یکشنبه 11آذر 97  در سالن نور مرکز بهداشت غرب تهران برگزار گردید هدف از این جلسه  ارتقای برنامه،  نحوه دسترسی به داشبورد مدیریتی، استخراج لیست  افراد مراقبت نشده و مسیرهای ثبت مراقبتی می باشد در ادامه جلسه مقرر گردید مراقبان تحت پوشش مرکز طبق لیست اقدام به پیگیری و ثبت موارد فوق در سامانه نمایند.