دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
مرکز بهداشت غرب تهران برای ارتقای وضعیت کاهش خطر و مدیریت بلایا و اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و کنترل و مبارزه با ناقلین بیماریها ، جلسه آموزشی را برای مهندسین بهداشت محیط  برگزار کرد.