دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
مرکز بهداشت غرب تهران برای ارتقای وضعیت کاهش خطر و مدیریت بلایا و اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و کنترل و مبارزه با ناقلین بیماریها ، جلسه آموزشی را برای مهندسین بهداشت محیط  برگزار کرد.