دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | 
بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت غرب تهران و نمایندگان اداره دامپزشکی شهر تهران وشرکت ساماندهی صنایع از محل فروش پرندگان زینتی " موسوم به باغ پرندگان "  واقع در  بزرگراه آزادگان
 
به گزارش روابط عمومی غرب تهران : سه شنبه13 آذر 97 ، بازدید مشترک از محل فروش پرندگان زینتی " موسوم به باغ پرندگان "  توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت غرب تهران و نمایندگان اداره دامپزشکی شهر تهران وشرکت ساماندهی صنایع و مشاغل انجام شد.
طی این بازدید کلیه عوامل بهداشت محیطی، سلامت شاغلین و بیماری های مشترک انسان و دام و هر گونه عامل تاثیر گذار بر سلامت عمومی و شاغلین مورد  بررسی قرار گرفت  ومقررگردید پی گیری لازم برای رفع نواقص موجود ، انجام گیرد .