دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | 
مرکز بهداشت غرب تهران کارگاه دو روزه  بسته جدید خدمتی مراقبت ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های ادغام یافته اطفال ویژه پرسنل شاغل درمراکز تحت پوشش را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران : جلسه آموزشی بسته جدید خدمتی مراقبت ادغام یافته کودک سالم و ناخوشی های ادغام یافته اطفال جهت 46نفرازکارشناسان وکاردان های  مراکز وپایگاه های تحت پوشش  درسالن نور مرکزبهداشت غرب تهران توسط واحد بهداشت خانواده  با هدف ارتقا ءکیفیت برنامه سلامت کودکان با توجه به تغییرات برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ومانا ،موضوعات نشانه ها و علائم خطر ، ارزیابی شیرخوار وکودک و....برگزار گردید .
در این جلسه که شنبه و یکشنبه  10 و 11  اذر 97 در سالن نور مرکز بهداشت غرب تهران  از ساعت 8 تا 14  برگزارگردید؛ شاه حسینی کارشناس واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت غرب تهران ، طبق بوکلت جدید مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ومانا ویژه پزشک و غیرپزشک را بیان کرد.