دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | 
جلسه آموزشی با عنوان پایان دادن به اضافه وزن و چاقی کودکان (ایران – اکو) ویژه مراقبین سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران : برنامه آموزشی باعنوان پایان دادن به اضافه وزن و چاقی کودکان (ایران اکو)برای 40نفرازکارشناسان وکاردان های مراکز وپایگاه های تحت پوشش درسالن نور مرکزبهداشت غرب تهران سه شنبه مورخ 13آذر97توسط واحد بهبود تغذیه در برگزار گردید

در این جلسه لویزه کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه در خصوص نتایج بررسی پورای 2 در ایران، مرور بر بسته خدمتی کودک و نوجوان، اصول تغذیه کودکان و نوجوانان  و شیوه های خورانش در کودکان  مطالبی ارائه نمود