دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 
هماهنگی برنامه های واحد بهبود تغذیه با حضور کارشناسان تغذیه در مرکز بهداشت غرب   
 
جلسه هماهنگی برنامه های واحد بهبود تغذیه با حضور تمامی همکاران کارشناس تغذیه (20 نفر) روز چهارشنبه 19 دی97  در ستاد مرکز بهداشت غرب برگزارشد .

در این جلسه به بررسی آمار و شاخص های بهبود تغذیه و همچنین شاخص های بیماری های غیر واگیر مراکز خدمات جامع سلامت، ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده در مناسبت های تغذیه ای سه ماهه سوم ، مرور و توضیح مصوبات صورتجلسه هماهنگی معاونت بهداشتی ، اجرای پویش ملی تغذیه در 30-20 دی ماه و فعالیت های مورد نظر، هماهنگی با ادارات، سازمان ها ، سرای محلات، نانوایی هاو سرای سالمندان ،آموزش مراقبین سلامت و مراجعین پرداخته شد .
به منظور مداخله و بررسی دوم در سال تحصیلی جاری، لیست دانش آموزان دارای ید ادرار نامطلوب (بررسی سال تحصیلی 97-96) از همکاران دریافت شد.