دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 
 
شناسایی و معدوم سازی رنگ های غیر مجاز مرکز بهداشت غرب

رنگ های غیر مجاز در امکان تهیه و توزیع غذا  و نمک صنعتی در اخرین ساعت های سال ١٣٩٧توسط بازرسین بهداشت محیط غرب تهران شناسایی و معدوم شد و همچنین موادغذایی فاسد و غیربهداشتی نیز معدوم گردید .