دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 
گزارش گیری همکاران بیماریهای واگیر از بیمارستانهای تحت پوشش وتزریق واکسن هاری و ارائه خدمات به افراد حیوان گزیده در اول فروردین ١٣٩٨ -مرکز بهداشت غرب تهران