دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

زیر ذره بین بودن اماکن عرضه قلیان – بازرسین بهداشت محیط نوروز 98
 
بازدید از مراکز غیر مجاز عرضه قلیان توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب تهران در ایام نوروز