دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۳ | 

بازدید مشترک  مزارع کشاورزی آبیاری شونده با فاضلاب و  آبهای نا متعارف -روز یکشنبه مورخ 98/03/12-  مرکز بهداشت غرب تهران واحد بهداشت محیط

روز یکشنبه مورخ 12 خرداد، مزارع کشاورزی واقع در محدوده غرب تهران با حضور نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی، محیط زیست ، شهرداری منطقه 18،  کارشناس مسئول بهداشت محیط و 4 نفر از کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب ، مورد بازدید قرار گرفت. بررسی مذکور در پی مصوبات جلسه برون بخشی مورخ 98/03/4و در راستای  برنامه عملیاتی مشترک پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب و آبهای نامتعارف انجام گرفت . مطابق نتایج حاصله از بازدیدهای میدانی و و وظایف  و تکالیف هر سازمان ، پیگیری لازم برای وصول به اهداف برنامه عملیاتی ، انجام خواهد شد.