دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 
اندازه گیری فشارخون در پژوهشگاه گیاه شناسی توسط مرکز بهداشت غرب روز دوشنبه 20 خرداد ماه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران در راستای بسیج ملی فشارخون بالا ، پرسنل مرکز بهداشت غرب روز دوشنبه 20 خردادماه جهت اندازه گیری فشار خون در پژوهشگاه گیاه شناسی  اقدام به اندازه گیری فشار خون حدود 135نفر نمودند .