دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
برگزاری جلسه طراحی مدل مداخله ای افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان در مرکز بهداشت غرب تهران
 
 با هماهنگی واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت غرب تهران ، جلسه طراحی مدل مداخله ای افزایش فعالیت فیزیکی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 13 شهریور در سالن نور این مرکز برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران - در این جلسه دکتر طائفی ، دکتر رام پیشه ، دکتر رمضانی ودکتر خلیلی، مجریان طرح  از مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر تقی زاده مسول آموزش سلامت مرکز بهداشت و 15 نفر از کارشناسان ستادی و محیطی شرکت داشتند . بررسی موانع، تسهیل کننده ها و راهکارهای افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان در قالب مطالعه کیفی انجام شد .