دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۱ | 
 کارگاه بسته خدمتی نوجوانان ویژه غیر پزشک برای مراقبان سلامت
کارگاه بسته خدمتی نوجوانان ویژه غیر پزشک برای مراقبان سلامت مرکز بهداشت غرب تهران  مورخ 11 آبان ماه در مرکز بهداشت غرب برگزار شد.
        به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران- این جلسه جهت مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت با حضور مدرسان دکتر مریم احمدی، پورباقر، شمس، عزالدین، محمدبیگ، و آقای علی محمدی در محل سالن نور مرکز بهداشت غرب تهران برگزار شد. مطالب مطرح شده بر مبنای بسته خدمتی نوجوانان ویژه غیر پزشک (واکسیناسیون، بیماری های آسم، فشارخون، پدیکلوزیس، هپاتیت، سل،تغذیه، آسیب های اجتماعی، رفتارهای پرمخاطره، اعتیاد به مواد مخدر، شنوایی و بینایی سنجی توصیه های ایمنی و حوادث و سوانح ترافیکی ) بیان شد. و در ادامه، کارگاه با پرسش و پاسخ در زمینه مباحث مطرح شده و ارزشیابی به روش پره تست - پست تست به پایان رسید.