دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۳ | 
 غرفه سلامت جوانان با همکاری مرکز بهداشت غرب و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
غرفه سلامت جوانان با همکاری مرکز بهداشت غرب و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور مورخ 12 آبان ماه به منظور ارتقای آگاهی سلامت جوانان برگزار شد.
        به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران: غرفه سلامت جوانان (با محوریت مشاوره ازدواج، کنترل خشم، مهارت های زندگی، سوانح و حوادث ترافیکی ) با همکاری مرکز بهداشت غرب و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در چهارمین جشنواره پاییزی گل های داوودی باغ گیاه شناسی ملی ایران، برگزار شد.
        در این غرفه آموزش چهره به چهره ازدواج، کنترل خشم و مهارت های زندگی و سوانح و حوادث ترافیکی با گروه هدف جوانان و والدین جوانان، حاضر در نمایشگاه انجام شد. هم چنین مواد کمک آموزشی مرتبط از جمله: ازدواج و سوانح و حوادث ترافیکی توزیع شد. در ادامه لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب به منظور آشنایی و مراجعه خانواده ها خصوصا" جوانان  برای دریافت خدمات سلامت در مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت غرب، تحویل مراجعان شد.