دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

آزمایشگاه هاشمی نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مرکز آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد:                                              
 میدان شمشیری( 3 راه آذری) – خیابان شهید شاهپروری( جرجانی سابق) – مرکز خدمات جامع سلامت تقی نیا – آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد

                                                                                                                تلفن : 66698384  -  66696373   --66691222