دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

تهرانسر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 
واحد بهداشتی: مرکز بهداشتی درمانی تهرانسر

آدرس مرکز :بلوار گلها-بلوار نیلوفر-خیابان دستغیب

تلفنهای  مرکز به تفکیک واحد های ارائه دهنده خدمات :
سرپرست  44532162
پذیرش – بهداشت حرفه ای - دندانپزشکی   44525350
ازمایشگاه بهداشت حرفه ای معاونت  44525453
بهداشت محیط  44588538
واکسیناسیون وبهداشت خانواده 44507797
پذیرش ازمایشگاه 44525351
پایگاه جمعیتی- روانشناس - تغذیه 44525337
ریاست ازمایشگاه و جوابدهی ازمایشگاه  44525450
هایپوتیروئید  معاونت  44532323

جمعیت تحت پوشش135485 نفر
واحد های بهداشتی درمانی فعالبهداشت خانواده-واکسیناسیون-پزشک –آزمایشگاه بالینی  - بهداشت محیط _ بهداشت حرفه ای_ بهداشت روان –وازکتومی –دندانپزشک-دیابت –مشاوره تغذیه
·         خدماتی که به مراجعین ارائه میگردد :
·         مراقبت های پیش از بارداری
·         مراقبت های دوران  بارداری
·          مراقبت های  پس از زایمان
·          مشاوره تنظیم خانواده
·         ارائه روش های پیشگیری از بارداری
·         اخذ نمونه  پاپ اسمیر
·         مراقبت های کودکان 
·           مراقبت های سالمندان 
·          مشاوره وآموزش شیردهی
·         مشاوره تغذیه
·         آزمایشات طب کار
·         آزمایشات دیابت
·          آزمایش صدور کارت بهداشت
·         آزمایشات مواد مخدر برای بدو استخدام و جواز کسب
·          آزمایش مادر باردار
·         انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش آموزان گروه هدف  در مراکز بهداشتی درمانی(اول ابتدایی-اول راهنمایی-اول دبیرستان)
·         درمان و پیگیری دانش آموزان آلوده به پدیکولوزیس
·         انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان مقطع اول دبیرستان
·         پیگیری بیماری های واگیر در مدارس
·         برگزاری کلاس آموزشی برای دانش آموزان ، والدین دانش آموزان  و معلمان
·         اجرای طرح مروج سلامت در مدارس
·         پیشگیری و بیماریابی و درمانوپیگیری بیماریهای واگیر
·         واکسیناسیون کودکان ومادران باردار و توام اول دبیرستان و هپاتیت Bمتولدین سالهای 68 تا 82
·         صدور کارت معاینه پزشکی برای شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و وسایط نقلیه حامل مواد مذکور .
·         ارائه آموزش و مشاوره رایگان به متصدیان و شاغلین در زمینه بهداشت محیط ( بهداشت فردی ، بهداشت ساختمان ، ابزار کار و مواد غذایی)
·         صدور صلاحیت بهداشتی برای اماکن اعلامی از اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ، واحدهای بهداشتی درمانی اعلامی از معاونت درمان و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
·         بازدید و بازرسی از کارگاه های زیر 50 نفر و پیگیری تا رفع نواقص بهداشت حرفه ای و بهسازی کارگاه ها به منظور تامین حفظ و ارتقا سلامت شاغلین تحت پوشش .
·         رسیدگی به صدور صلاحیت بهداشتی کارگا ها
·         رسیدگی به شکایات بهداشتی 
·         انجام معاینات دوره ای شاغلین کارخانجات  در مرکز و کارخانجات متقاضی دریافت خدمات طب کار
·         انجام معاینات  بدو استخدام شاغلین در مرکز
·         برگزاری کلاسهای آموزش گروهی
·         انجام آموزش های چهره به چهره
·         توزیع رسانه های آموزشی
·         مشاوره وراهنمایی ،ویزیت روانشناسی، آموز ش مهارتهای زندگی ،فرزند پروری ،حمایتهای روانی در بلایا، پیشگیری و درمان اعتیاد
·         ویزیت و بیماریابی بیماران بهداشت روان و آموزش
·         دیابت غربالگری افراد بالای 30 سال- مراقبت و درمان بیماران دیابتی- مراقبت کلیه افراد باای 30 سال در معرض خطر و دارای ریسک فاکتورهای دیابت- آموزش عامه مردم و گروههای در معرض خطر- برگزاری روز های جهانی و مناسبتهای بهداشتی در ارتباط با دیابت و عومال خطر آن- غربالگری و مراقبت های کارگران و مراکز تجمع کارمندی و کارگاهی- آموزش مربیان دیابت و انجام آموزش های آبشاری تا سطح عامه مردم
·         پیگیری ومراقبت ویژه زوج ناقل تالاسمی ومشکوک نهایی از نظر تنظیم خانواده وانجام آزمایش PND1-PND2 ژنتیک
·         پیگیری بیماران فنیل کتونوری ووالدین بیماران از نظر تنظیم خانواده وانجام آزمایش PND1-PND2 ژنتیک فرایند آموزش به مراجعین در خصوص بیماری فنیل کتونوری
·         غربالگری نوزادان در 5-3 روز اول تولد –نارسایی موارد مشکوک به بیماریهای کم کاری مادرزادی تیروئید، فنیل کتونوری،فاویسم - بیماریابی از بین موارد مشکوک ارجاع از بیماران شناسایی شده -  تشکیل پرونده و مراقبت از بیماران شناسایی شده –آموزش مادران و والدین 
·         برگزاری کلاسهای آموزشی برای داوطلبان سلامت
 

آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-آزمایشگاه-