دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

معرفی واحد امور آزمایشگاهها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | 
معرفی واحد امور آزمایشگاهها
مسئول واحد: محسن  شاطری مقدم 
مدرک تحصیلی  : فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی 
تلفن : 66064611


​-