دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

اطلاعات تماس ستاد مرکز بهداشت غرب تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 
اطلاعات تلفن ستاد مرکز بهداشت غرب تهران
 
ریاست تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل گسترش تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
ریاست 66006036 100 خانم دکتر احمدنیا مسئول 66082686 126 خانم دکتر علایی
  رییس دفتر مدیریت 66006036-37 101-102 خانم صفری کارشناس 66008130 228 خانم ها عربان -روحانی
آبدار خانه مدیریت - 103 آقای بیگلری کارشناسان 66016027-66082686 128-316 خانم ها: نیکخواه- همتی-
درفشی- بیرالوند
کارشناسان 66022943 123 خانم تهرانیان
حراست تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل انباردارویی 66085265 160 آقای گراوند
مسئول 66064611 105 آقای مقدم فنی عمرانی 66016027 118 آقای حسینی
        تاسیسات 66016027 154 آقای آسوده
رسیدگی به شکایات تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول 66023039 127 آقای مهندس ذوقی غیر واگیر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
کارشناس 66087282 150 اقای قاسمی مسئول 66064310 110 خانم دکتر نجفی
    ثبت سرطان وبهداشت روان 66064610 141 خانم ها جان فزا- ایرانمدار
امور اداری تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل کارشناسان 66051999 114   خانم ها  دکتراحمدی -خانم ترابی
(مسئول) 66064615 200 خانم نوایی کارشناسان 66051999 142 خانم  مداحی
کارگزینی 66023037 251-151 خانم ها عسگری - برزگر-خفایی
کارگزین 66023037 150 آقایان قاسمی - گلشنی بهداشت محیط تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
 رایانه 66022944 129 مهندس غفاری مسئول 66023040 125 خانم مهندس کریمی
کارشناسان  IT 66063440 247  IT کارشناسان 66016025 225 خانم ها پژهان شهرابی -
آقای جان محمدی
دبیرخانه 66015524 143 خانم بیاری -آقای تاجیک کارشناسان 66023041 325 آقای عقدایی-خانم مصرقانی
کارپردازی 66016016 145 آقای تراوشی کارشناسان 66098121 121 خانم رحیمی فرزان
خدمات 66016016 147 محمد حسینی
انبار ملزومات 66038918 161 آقای کیهانی آذر دهان ودندان تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
نقلیه 66025732 209 آقای محمدی مسئول 66064617 106 خانم دکترعزیزی
زیراکس 66016016 146 خانم ایزد پناه کارشناس 66064617 107 خانم میرزا خلیلی
آبدارخانه 158 آقای حمیدی کارشناس 66038917 152 خانم محمدی
    تعمیرات دندانپزشکی 66064617 131 آقای صدفی پور
واگیر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل دارویی تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول 66038922 112 آقای دکتر یدالهی کارشناس مسئول 66022943 124 آقای مقدم
کارشناسان 66038922 -  66051927 113 خانم ها دکترفهیم - آقاجانی -
  عزتی
کارشناس 66082686 316 خانم بیرالوند
کارشناسان 66038922
-66085260
115 آقای بیگدلو و خانم عزالدین
زنجیره سرد 66038922 162 آقای فاطمی کلینیک مشاوره تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول 66038921 171 دکتر لسان پزشکی
کارشناس 66038921 166 اقای قدرت
بهداشت حرفه ای تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل کارشناس 66038921 164 خانم محب وطن
مسئول 66023039 127 آقای مهندس ذوقی کارشناس (مشاوره ) 66038920 167 خانم ها کتابی - سهرابی -آتش فراز
کارشناسان 66023039 130 آقای فرامرزی -خانم ها وهاجی-
 پور احد
پذیرش 66038921 165 آقای گلی بانی
کارشناسان تلفکس66019579
66023039
230 خانم فراهانی
آزمایشگاه والفجر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
بهداشت خانواده  تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل آزمایشگاه 66023043 170 آقای صادقی
مسئول 66046360 109 خانم دکترچرخگری آزمایشگاه قطب (HIV) 66047831 0 خانم دکتر بخارایی
کارشناسان 66046360 111 خانم سلطانی پور        
کارشناسان 66046360 117 خانم ها لویزه - تقوی نام واحد تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
کارشناسان 66085264 111 خانم ها اسداللهی - روستا پیشه نگهبانی 66063440 163 آقایان مولوی - پناهی
کارشناسان 66046360 211 خانم ها: اویسی- شاه حسینی سرایداری 66090679 - آقای ابراهیمی
تعاونی  66057484 - آقای شاه حسینی
آموزش تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل 66196525 - مظاهری
مسئول 66025731 104 دکتر تقی زاده
کارشناس 66025731 140  خانم  عظیمی والفجر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
    (مسئول)   113 خانم دکتر کریمی
پذیرش (ارتباط با واحد ها) 66023042
66090460
164 خانم انجمنی
مدارس تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل تزریقات   103 خانم دارینی
مسئول 66022945 144 خانم دکتر واحدی واکسن   110 آقای پیروز فر
کارشناسان 66022945 108 خانم موسوی -نوربخش مراقب سلامت   105 خانم ها فاتحی - جبروتی
کارشناس 66098172 122 خانم شمس مراقب سلامت   106 خانم میرزایی
مراقب سلامت   107 خانم ها زرین - سعید
پزشک خانواده و اطفال   102 خانم دکتر  صدر
مالی تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل پزشک خانواده و اطفال   106 آقای دکتر عربی
مسئول 66067819 139 خانم ناصح پزشک خانواده و اطفال   115 آقای دکتر بخشی زاده
کارشناس 66016072 138 خانم سید زاده -آقای قلی پور بهداشت محیط 66016031   خانم ها رسولی - ارونتن
کارشناس 66085266 135 خانم ها  فرزین - علی اصغری روانشناس 66016031   خانم صفویه
کارشناس 66016072 137 خانم خلیق فرد پزشک دو 66016031   خانم دکتر گشتاسبی
کارشناس 66016072 136 خانم صیادی تغذیه 66016031   خانم ابراهیمی