دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

اطلاعات تماس ستاد مرکز بهداشت غرب تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

لیست تلفنهای ستاد مرکز بهداشت غرب          

نام واحد

تلفن مستقیم

داخلی

نام پرسنل

نام واحد

تلفن مستقیم

داخلی

نام پرسنل

مدیریت

66006036

100-101

خانم دکتر احمدنیا

گسترش (تاسیسات )

66016027

118

آقای حسینی

مسئول  دفتر مدیریت

66006037

102

خانم نوایی

کارشناس گسترش

66008130

66016027

228

خانم بیرالوند

آبدار خانه مدیریت

103

آقای بیگلری

گسترش (مسئول)

66082686

126

خانم دکتر علایی

دهان ودندان  (مسئول)

66064617

106

خانم دکترعزیزی

کارشناسان گسترش

66082686

   

128

316

خانم هانیکخواه-درفشی- همتی  -عربان ، روحانی  وناصح- تهرانیان

کارشناس دهان ودندان

66064617

66038917

107

152

خانم میرزا خلیلی

خانم محمدی

کارشناس مسوول مدارس

66022945

144

خانم دکتر واحدی

66023040

125

خانم مهندس کریمی

مدارس

66022945

66098172

108

122

خانم موسوی ونوربخش

خانم شمس

تعمیرات دندانپزشکی

66064617

131

آقای صدفی پور

بهداشت محیط

66016025

225

خانم ها پژهان –شهرابی وآقای جان محمدی

بهداشت خانواده (مسئول)

66046360

109

خانم دکترچرخگری

بهداشت محیط

66023041

66098121

325

121

آقای عقدایی خانم مصرقانی

خانم رحیمی فرزان

کارشناسان بهداشت خانواده

66046360

66085264

111

خانم کریمی  ولویزه،سلطانی پور،اسداللهی

مالی

66016072

134

علی اصغری

کارشناسان بهداشت خانواده

66046360

66085264

211

خانم اویسی وشاه حسینی، خانم تقوی

واگیر (مسئول)

66085260

112

آقای دکتر یداللهی

مالی

66085266

135

خانم فرزین وخانم علی اصغری

کارشناسان واگیر

66038922 -  66085260

113

خانم آقاجانی وخانم دکترفهیم و عزالدین

مالی

66016072

136

خانم ها محمدی- صیادی

کارشناسان واگیر

66085260

66051997

115

آقای بیگدلو

مالی

66016072

137

خانم خلیق فرد

زنجیره سرد

66038922

162

آقای فاطمی

مالی

66016072

138

خانم سید زاده و

آقای قلی پور

کارشناسان غیر واگیر

66064610  - 66085267

114

خانم ها ترابی دکتراحمدی

مالی (مسئول)

66067819

139

خانم ناصح

کارشناسان دیابت

66064610

110

خانم مداحی وایران مدار

دبیرخانه

66015524- 66085261

143

خانم بیاری وتاجیک

غیر واگیر (مسئول)

66051999

142

خانم دکتر نجفی

اداری (مسئول)

66064615

200

غیر واگیر

-

141

اتاق ثبت سرطان

کارپردازی

66016016

145

آقایان تراوشی و محمد حسینی

مسوول آموزش

66025731

104

دکتر تقی زاده

زیراکس

66016016

146

خانم ایزد پناه

آموزش

66025731

140

 خانم عظیمی

مسوول تدارکات

66085263

147

خانم عزتی

کارشناس دارویی

66022943

123

خانم ها ستوده وعلی نیا

نقلیه

66025732

209

آقای محمدی

کارگزینی

66023037

251-151

خانم ها عسگری

صفری  ،بیاری وخفایی

دارویی (مسئول)

66022943

124

آقای مقدم

انبار ملزومات

66038918

161

آقای کیهانی آذر

انبار دارویی

66085265

160

آقای گراوند وچشمه ای

نگهبانی

66063440

163

- آقای نورمحمدی

بهداشت حرفه ای (مسئول)

66023039

66019579

127

آقای مهندس ذوقی

آبدارخانه-خدمات

-

158

آقای خیرخواه، گلی بانی ،امیری ،سوری، بازگیر

کارشناسان ب.حرفه ای

66023039

130-230

آقایان فرامرزی –خانم فراهانی و وهاجی و یکه زارع

رایانه

66022944

129

مهندس غفاری

کلینیک مشاوره(مسئول )

66038921

164

آقای دکتر لسان پزشکی

واحد حقوقی

66023038

148

اقای خانعلی ،

والفجر (طبقه بالا )

66016031

165

بهداشت حرفه ای ، محیط،تغذیه ،روان شناس

کلینیک مشاوره

66038920

(هات لاین)

165-166-167

خانم آقای قدرت

خانم کتابی،سهرابی،خانم محب وطن وخانم رضا زاد

حراست

66064611

105

اقای مقدم

والفجر پذیرش

66064613

66023042

66001932(بهداشت محیط)

66090460

168

دیابت

والفجر

-169

آقای وطن پرست

رسیدگی به شکایات

66087282

150

خانم صفری+ خانم عطری نژاد

آزمایشگاه

66023043

170

آقای صادقی

آزمایشگاه قطب (HIV)

66047831

0

خانم دکتر بخارایی

66064612:گویا

66001931:فاکس