دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

گسترش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد

گسترش شبکه


نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

ماهرخ علایی جنت مکان


اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

لیلا نیکخواه بابایی-مرضیه روحانی- مرضیه درفشی-مژده ناصح لطف ابادی- فریبا عربان-علیرضا حسینی مقدم


تلفن  های تماس  مسئول واحد

66082686


تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66082686-66008130-66016027-66038917