دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

واحذ مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد

..امورمالی..........

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

زهرا ملیحه حکیمی گیلانی

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

وحیده السادات قاضی شریعت پناهی-منیژه خلیق فرد-شهناز محمدی-محمد قاسم قلی پور سلیمی-فاطمه صیادی-زهرا ناصح-سیده ساینا سیدزاده-کبری فرزین-سیدرضاموسوی

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66016072-66085266

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66067819