دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد

بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

کبری کریمی( مرخصی استعلاجی) جایگزین مینا شیرژیان

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

عذری تقی زاده- امیر حسین عقدایی- شهره خطیبی- الناز رحیمی فرزان- حمیده شهرابی

تلفن  های تماس  مسئول واحد

کریمی  - شیرژیان 

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

تقی زاده - عقدایی-   خطیبی- رحیمی فرزان -شهرابی