دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد

بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

مصطفی ذوقی

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

مهدی فرامرزی،نرگس وهاجی،طاهره یکه زارع،زهرا فراهانی

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66023039-66019579

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66023039-66019579

 معرفي واحد بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت غرب تهران

      واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت غرب تهران دارای یک واحد ستادی با 5 کارشناس و چهار واحد در مرکز بهداشتی درمانی ( ولعیصر، تهرانسر، تقی نیا و شهرک آزادی)  است که مرکز تهرانسر علاوه بر خدمات بازرسی ،خدمات  طب کار نیز ارائه می نماید . در کل تعداد 18 نفر نیروکارشناس و کاردان رسمی و طرحی در مجموعه بهداشت حرفه ای انجام وظیفه می نمایند.تعداد بازرس های سیستم 14 نفر است که تعداد 4 نفر در ستاد غرب و 10 نفر در مراکز تابعه فعالیت می نمایند.تعداد کل شاغلین تحت پوشش 132757 نفر و تعداد کل کارگاههای تحت پوشش 4642 می باشد.

طب كار:

       واحد طب کار تهرانسر یکی از واحدهای مرکز در ارائه خدمات طب کار در منطقه غرب تهران می باشد.           در این واحد خدماتی  نظیر  معاینات ادواری، قبل از استخدام، خدمات پارا کلینیکی مانند ادیومتری، اسپیرومتری ، اپتومتری و هم چ