دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

بیماریهای غیر واگیر و روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

واحد

بیماریهای غیرواگیر

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

خانم دکتر طیبه نجفی مقدم

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

خانم ها دکتر مریم احمدی، مداحی، ترابی، ایران مدار

تلفن  های تماس  مسئول واحد

مستقیم: 66051999 داخلی: 142

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

مستقیم: 66064610و 66085267 داخلی 110و 114