دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

آموزش سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

واحد

آموزش سلامت

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

سوسن تقی زاده

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

لیلا عظیمی –پروانه حسینی

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66025731(داخلی 104)

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66025731(داخلی 140)

مقدمه  :

آموزش سلامت يکي از عناصر اصلي ارتقاي سلامت است که شامل هر فعاليتي است که با هدف افزايش دانش بهداشتيصورت مي گيرد. هدف آموزش سلامت ارتقاي سلامت و پيشگيري از بيماري از طريق آموزش و تعليم مي باشد. آموزش مي توا