دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

آزمایشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

واحد

امور آزمایشگاهها

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

محسن شاطري مقدم

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

فاطمه ستوده- احترام علي نيا

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66022943( داخلي 124)

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66022943( داخلي 123)