دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

بهداشت مدارس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

واحد

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس............

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

دکتر ویدا واحدی

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

خانم طلعت سید موسوی- خانم زهرا نور بخش زاد

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66022945

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66022945