دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

کارگزینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

واحد

كارگزيني

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

كبري عسگري

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

معصومه سلمانيان – صغري صفري – مريم بياري

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66023037

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66023037