دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

بهداشت محیط دستورالعمل های مراجعین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دستورالعمل های مورد نیاز مراجعین به مرکز بهداشت غرب تهران :