دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما : 66064612
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

فرمهای آماری بیماری های غیر واگیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-


دریافت فایل 950813_دستورالعمل_مراقبت.pdf   [حجم: 323 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل 950813_pku.docx   [حجم: 580 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل 950813_physician_book-ch-_final_90.pdf   [حجم: 2899 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل 950813_Hypothroidism.pdf   [حجم: 436 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل 950813_G6PD_1.pdf   [حجم: 356 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل 950813_g6pd_.pdf   [حجم: 482 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/13]
دریافت فایل بیماری_های_غیر_واگیر.rar   [حجم: 711 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]