دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

95-8-3بسته های آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بسته های آموزشی


دریافت فایل SHEP_trainer_forms.rar   [حجم: 3825 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]
دریافت فایل Diabetes-pamphlet.rar   [حجم: 2802 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]
دریافت فایل Diabetes_Posters.rar   [حجم: 11262 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]
دریافت فایل diabetes-How_to_start_class-.rar   [حجم: 2359 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]
دریافت فایل 950711بسته_آموزشی_مروج-95.rar   [حجم: 5046 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]
دریافت فایل 950711بسته_آموزشی_جوانان-95.rar   [حجم: 27866 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/7/11]