دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱ | 
واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت غرب تهران، کمیته رسانه را در تاریخ97.4.31 برگزار کرد.

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
کارگاه”آشنایی با برنامه های نظام تحول سلامت دهان و دندان "ویژه دندانپزشکان و دستیاران مورخ 30-4-97 در مرکز بهداشت غرب برگزار شد .
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
97-4-31-برگذاری مناقصه عمومی واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های ضمیمه مراکز بهداشت غرب و شمال غرب
 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد واگذاری 11 مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب و پایگاه های ضمیمه آن ها و 5 مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب و پایگاه های ضمیمه آن ها را با شرایط زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای صورت دهد.

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ | 
کمیته ارتقاء سلامت جوانان با حضور واحد های ستادی ذیربط مورخ 97/4/30در مرکز بهداشت غرب برگزار شد.
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
کارگاه آموزشی عملی یک روزه ترویج تغذیه با شیر مادر  مورخ 97/4/25درمراکز تابعه مرکزبهداشت غرب تهران  برگزار شد .
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
کارگاه آموزشی دو  روزه بسته جدید خدمتی کودک سالم  ویژه پرسنل شاغل درمراکز تابعه مرکزبهداشت غرب تهران  برگزار شد .
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۳ | 
معدوم سازی 450کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف و دارای کپک و رنگ غیر مجاز و فاقد مشخصات تولید  بامداد چهارشنبه مورخ 97/04/20ساعت 4.45 توسط مرکز بهداشت غرب تهران
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
همایش علمی اعتیاد به مناسبت  هفته مبارزه با مواد مخدر  در تیرماه سال جاری در مرکز بهداشت غرب برگزار شد .

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
آموزش رعایت اصول بهداشتی - تغذیه ای در استفاده از ظروف مسی

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
خبرنامه مرکز بهداشت غرب


آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 
نشست شهردار  منطقه 22  با ریاست مرکز بهداشت غرب توسط واحد آموزش سلامت در 97/3/30برگزارشد

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۴ | 
کمیته اعتیاد در هفته مبارزه با مواد مخدر مورخ 97/4/3 در مرکز بهداشت غرب تهران برگزار شد
 

 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲ | 
کارگاه آموزشی با حضور 17نفر از روانشناسان  مراکز خدمات جامع سلامت در تاریخ 28خردادماه سال جاری  برگزار گردید.

 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
حمایت مرکز بهداشت غرب از لغو طرح استفساریه خروج قهوه خانه ها از لیست اماکن عمومی

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
برگزاری کمیته ی هفته جهانی تیروئید در مرکز بهداشت غرب

در راستای هفته جهانی تیروئید 10-4 خردادماه سال جاری، کمیته ای با حضور کارشناس مسوولان واحدهای ستادی مرکز بهداشت غرب (بیماریهای غیرواگیر ، آموزش، مدارس، تغذیه، گسترش، اداری و بهداشت محیط) با هدف افزایش آگاهی مردم از بیماری های تیروئید، عوارض و راههای پیشگیری و درمان آن در دفترکارشناس مسوول بیماریهای غیرواگیر مورخ 5/3/97 برگزار شد تا فعالیتهای اطلاع رسانی و آموزشی مربوطه با هماهنگی واحدهای مذکور برنامه ریزی و اجرا شود.
 
 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت غرب تهران، کمیته رسانه را در تاریخ97.3.7 برگزار کرد.

با توجه به اهمیت نقش رسانه­ها در ارتقای سطح سواد سلامت جامعه، کمیته رسانه  با حضور کارشناس مسول واحد آموزش سلامت وسایر اعضای کمیته رسانه در تاریخ 97.3.7 در دفتر آموزش سلامت مرکز بهداشت غرب برگزارشد .در این جلسه پمفلت تغذیه تکمیلی تهیه شده توسط کارشناس تغذیه وکارشناس برنامه شیر مادر توسط اعضای جلسه مورد نقد وبررسی قرار گرفت .در پایان جلسه قرار شد بعد از انجام اصلاحات لازم ،پمفلت تولیدی جهت تایید نهایی به معاونت بهداشتی ارسال شود  .