دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما : 66064612
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

درباره مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

مدیریت مرکز بهداشت غرب

نام

   هاله

           نام خانوادگی

   احمدنیا

           واحد  کاری

   مرکز بهداشت غرب تهران

           سمت در واحد مربوطه

   سرپرست مرکز بهداشت غرب تهران

                 

                                        سوابق شغلی

   در پست فعلی بیش از 4.5 سال فعالیت

مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت به مدت 2 سال

مسئول واحد بیماریهای واگیر مرکز بهداشت غرب تهران به مدت 2 سال

هماهنگ کننده سل شهرستان به مدت 1.5 سال

مسئول بیماریهای منطقه 18 مرکز بهداشت غرب تهران 2 سال

مسئول آموزش نور پلانت دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت 2 سال

سرپرست مراکز بهداشتی درمانی متعدد در محدوده مرکز بهداشت غرب تهران از بدو استخدام به مدت  4.5 سال

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE