دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

درباره مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

مدیریت مرکز بهداشت غرب


نام

   ماهرخ

           نام خانوادگی

   علایی

           واحد  کاری

   مرکز بهداشت غرب تهران

           سمت در واحد مربوطه

   سرپرست مرکز بهداشت غرب تهران                                                 

                 

                                        سوابق شغلی