دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

درباره مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

مدیریت مرکز بهداشت غرب


نام

   ماهرخ

           نام خانوادگی

   علایی

           واحد  کاری

   مرکز بهداشت غرب تهران

           سمت در واحد مربوطه

   سرپرست مرکز بهداشت غرب تهران                                                 

                 

                                        سوابق شغلی