دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

واحد  بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

مصطفی ذوقی

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

مهدی فرامرزی،نرگس وهاجی،طاهره یکه زارع،زهرا فراهانی

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66023039-66019579

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66023039-66019579

 معرفی واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت غرب تهران

      واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت غرب تهران دارای یک واحد ستادی با 5 کارشناس و چهار واحد در مرکز بهداشتی درمانی ( ولعیصر، تهرانسر، تقی نیا و شهرک آزادی)  است که مرکز تهرانسر علاوه بر خدمات بازرسی ،خدمات  طب کار نیز ارائه می نماید . در کل تعداد 18 نفر نیروکارشناس و کاردان رسمی و طرحی در مجموعه بهداشت حرفه ای انجام وظیفه می نمایند.تعداد بازرس های سیستم 14 نفر است که تعداد 4 نفر در ستاد غرب و 10 نفر در مراکز تابعه فعالیت می نمایند.تعداد کل شاغلین تحت پوشش 132757 نفر و تعداد کل کارگاههای تحت پوشش 4642 می باشد.

طب کار:

       واحد طب کار تهرانسر یکی از واحدهای مرکز در ارائه خدمات طب کار در منطقه غرب تهران می باشد.           در این واحد خدماتی  نظیر  معاینات ادواری، قبل از استخدام، خدمات پارا کلینیکی مانند ادیومتری، اسپیرومتری ، اپتومتری و هم چنین خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی ارائه می شود.  در این واحد تعداد 3 پزشک طب کار و نیز کاردان و کارشناسان  بهداشت حرفه ای  به همراه یک کارشناس شنوایی سنجی مشغول  فعالیت می باشند. در سال 1390 تعداد معاینات انجام شده 2899 و تعداد خدمات پاراکلینیکی انجام شده 4895 خدمت می باشد .

برنامه های بهداشت حرفه ای:

برنامه کنترل سرو صدا

برنامه کنترل روشنائی

برنامه سیلیس

برنامه مدیریت پسماند

برنامه بهداشت پرتوها

برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای(  کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع ایستگاه بهگر/خانه های بهداشت کارگری/کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستانها )

برنامه ارگونومی

برنامه شرکتهای سلامت کار ( طب کار و بهداشت حرفه ای )

برنامه معایتات شغلی