دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

تماس با مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

تلفن تماس با دفتر مدیریت 66006037

شماره تلفن سایر واحد ها :اینجا را کلیک کنید