دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

--------------------------------

شرح وظایف  کارشناس مسوول واحد سلامت نوجوانان. جوانان  و مدارس

برنامه ریزی. تعیین اهداف و خط مشی اجرایی واحد در قا لب سیا ست های وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی

بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها

هماهنگی و همکاری با ادارات مناطق آموزش و پرورش جهت اجرای هر چه بهتر فعالیت های بهداشت مدارس

تشکیل کمیته های علمی و فنی

برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و ...)

آموزش (برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار، کنفرانس علمی و تهیه مطالب آموزشی)

مشارکت دراجرای تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نوجوانان. جوانان و مدارس

ارایه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نوجوانان. جوانان و مدارس)

جلب مشارکت گروه هدف در جهت ارتقای سلا مت

برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص ها

تهیه عملکردها

اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

نظارت، پایش و ارزشیابی

تهیه  مواد و متون آموزشی جهت آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان ، معلمان، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان

شرح وظایف کارشناس بهداشت مدارس ستاد

·         هماهنگی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی در مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران برای گروه‌های هدف (دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان، اولیای مدارس)

·         برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

·         برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و ...)

·         برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف (اول ابتدایی، کلاس هفتم، کلاس دهم)

·         برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان

·         برگزاری جلسات آموزشی فرایندهای بهداشت مدارس جهت نیروهای بدو ورود به مرکز بهداشت غرب

·         برگزاری جلسات‌ آموزشی برای مربیان بهداشت و مسؤلان بوفه‌های مدارس در مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش

·         ایجاد هماهنگی و همکاری با ادارات مناطق آموزش و پرورش جهت اجرای هر چه بهتر فعالیت های بهداشت مدارس

·         برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی برای رابطان بهداشت مدارس

·         آموزش دانشجویان

·         برنامه ریزی و انجام ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت

·         برنامه ریزی جهت اجرای طرح آموزش آبشاری دیابت در مدارس

·         همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده (بسیج اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بهبود شیوه‌ی زندگی، آهن‌یاری دختران، یدسنجی، پایش سنجش ید ادرار و ...)

·         همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بیماری‌ها ( طرح هپاتیت، آنفلوانزا، پیشگیری از التور و ...)

·         پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس

·         همکاری با واحد بهداشت محیط برای انجام بازدید‌های بهداشت محیط مدارس

·         هماهنگی جهت دریافت اطلاعات مدارس و تعداد دانش‌آموزان از مناطق آموزش و پرورش

·         تهیه لیست مدارس تحت پوشش به تفکیک مراکز بهداشتی- درمانی و ارسال به مراکز

·         هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش جهت انجام واکسیناسیون توأم دانش‌آموزان و ارسال اسامی مراکز تلقیح واکسیناسیون به آموزش و پرورش

·         برنامه ریزی جهت اجرای طرح مبارزه با پدیکولوزیس سر در مدارس

·         تهیه عملکرد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت فصلی و سالیانه

·         پایش از مراکز بهداشتی- درمانی تابعه و تهیه گزارش

·         همکاری در تدوین برنامه عملیاتی و اهداف سالیانه

·          محاسبه شاخص‌های واحد

·         تهیه گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد به معاونت بهداشتی به صورت فصل

شرح وظایف رابط بهداشت مدارس در مرکز بهداشتی- درمانی

·         برگزاری کلاس‌های آموزشی در مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران برای گروه‌های هدف (دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان، اولیای مدارس)

·         برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

·         انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف (اول ابتدایی، کلاس هفتم، کلاس دهم)

·         برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و ...)

·         برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان

·         همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده (بسیج اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بهبود شیوه‌ی زندگی، آهن‌یاری دختران، یدسنجی، پایش سنجش ید ادرار و ...)

·         همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بیماری‌ها ( طرح هپاتیت، آنفلوانزا، پیشگیری از التور و ...)

·         پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس

·         همکاری و برنامه ریزی با کاردان یا کارشناس بهداشت محیط در نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مدارس

·         اجرای طرح مبارزه با پدیکولوزیس سر در مدارس

·         اجرای طرح واکسیناسیون توأم دانش‌آموزان اول متوسطه

·         همکاری در انجام ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت

·         اجرای طرح آموزش آبشاری دیابت در مدارس

·         تکمیل پرونده بهداشتی مدارس برای کلیه مدارس تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی مربوطه

·         هماهنگی جهت دریافت اطلاعات تعداد معلمان و مربیان بهداشت از مدارس تحت پوشش

·         محاسبه شاخص‌های واحد

·         تهیه گزارش نهایی طرح ها و ارسال آمار فعالیت‌های واحد به مرکز بهداشت غرب به صورت ماهیانه