دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • خدمات تیرویید
  • واکسیناسیون
  • بسیج ملی کنترل فشار خون
  • خدمات نوزادان

واگذاری ها و مناقصات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | 
استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف در منطقه  شمشیری 20

دریافت فایل استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف در منطقه  شمشیری 20

واگذاری ها و مناقصات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 

واگذاری ها و مناقصات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 
استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف در منطقه  شمشیری 

فایل استعلام بها انجام خدمات مرکز کاهش آسیب سوء مصرف در منطقه  شمشیری 

واگذاری ها و مناقصات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
 
با سلام و احترام
به پیوست نامه مدیر کل سلامت روانی اجتماعی ، اعتیاددر خصوص مراکز خودگردان  کاهش آسیب ارسال  می شود چنانچه شرایط فوق را دارا میباشیدتقاضای کتبی خود را به شماره 66001931فاکس نمایید و در صورت هماهنگی و کسب اطلاعات با شماره 66064610 واحد غیرواگیر اتاق سلامت روان تماس حاصل فرمایید    

96-8-10-
نامه مراکز کاهش آسیب وزارت بهداشت به مرکز بهداشت غرب تهران