دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معرفی واحد"سلامت جمعیت و خانواده":

واحد "سلامت جمعیت و خانواده" در راستای ارتقا سلامت خانواده  با در نظر گرفتن گروه های هدف مورد نظر زیر انجام وظیفه می کند. گروه های هدف تحت پوشش خدمات این واحد به شرح زیر است:

1.      زنان در گروه های

·         زنان باردار در دوران های پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان

·         زنان واجد شرایط تنظیم خانواده در معرض خطر باروری

·        زنان  20 تا 65 در برنامه میانسالان غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم

2.      آموزش به زوجین حین ازدواج

3.      سالمندان گروه سنی بالای 60 سال

4.      کودکان زیر 8 سال

 

مراقبت از مادران باردار

در برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران  در قبل، حین و پس از بارداری اقدامات به شرح زیر انجام می شود:

·        مراقبت پیش از بارداری شامل:

توصیه ها، بررسی سلامتی، درخواست آزمایش های CBC-ABO -Rh- U/A- U/C-FBS-HbsAg- Pap smear) - تیتر آنتی بادی ضد سرخجه در صورت نیاز HIV – VDRL در رفتارهای پرخطر) لازم و تجویز قرص اسید فولیک به منظور کاهش ناهنجاری های جنینی، واکسن سرخجه و توام در صورت نیاز

·        مراقبت حین بارداری شامل:

                                                              i.      تشخیص بارداری

                                                            ii.      ملاقات اول شامل:

درخواست آزمایش (در صورت نیاز HIV – VDRL U/A- U/C-FBS-HbsAg- ،نوبت اول کومبس غیر مستقیم در زنان ار هاش منفر و شوهر ارهاش مثبت، GOTT در مادر در معرض خطر دیابت،  )توزین و ترسیم نمودار وزن گیری، کنترل فشار خون، توزیع قرص اسید فولیک، آموزش، واکسن توام در صورت نیاز

                                                          iii.