دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

الف - معرفي واحد:

ب -  شرح وظایف کارشناس مسئول واحد دارویی :

ج - شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی :

د -  شرح وظایف انبار دار : 

---------------------------------------------------------------------------------

 

الف - معرفي واحد:

· واحد دارويي- آزمايش‌گاه، همگام با شعار سازماني خود مبني بر سلامتي براي همه ، وظيفه خود مي‌داند كه فعاليت‌هاي ذيل را در جهت رضايت مشتريان ، ارتقاء سلامتي و بهبود مستمر كيفيت خدمات قراردهد. 

· نظارت بر عمل كرد و كنترل  

· تامين و توزيع نيازهاي تجهيزات مصرفي پزشكي ، دندانپزشكي، هايپو تيروئيدي ، اقلام بهداشتي و داروهاي درماني بيماريهاي واگير و غير و ا گير در كليه مراكز و پايگاه هاي تحت پوشش 

· جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت‌هاي مراكز و پایگاه های بهداشتي 

· نظارت بر عملكرد انبار داروييمشخصات سرپرست و کارشناسان واحد دارویی:

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی عنوان تلفن تماس   

محسن شاطری مقدم کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی کارشناس مسئول  واحد 66022943   

فاطمه ستوده کارشناس مامایی کارشناس دارویی 66022943   

احترام علی نیا کارشناس مامایی کارشناس دارویی 66022943   

ویدا شریف پور کاردان بهداشت عمومی انبار دار 66085265  ب -  شرح وظایف کارشناس مسئول واحد دارویی :

· برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد

· تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله

· تقسیم کار بین کارشناسان

· آگاهی کاملاز موجودی و وضعیت انبار

· آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه

· بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت ارجاع آن به مسئولین مافوق

· نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه

· نظارت بر نحوه انبار گردانی