دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

اطلاعیه ها و فرم ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دستورالعمل

 

نحوه نگهداري كنتراسپتيوها

 

مشخصات مستند

 

 

كد

DL/MN/0100

تاريخ تصويب

10/12/85