دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

خدمات قابل ارائه در واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارسبه شرح واحد های زیر مجموعه


ردیف

نام  واحد

نام مرکز/پایکاه بهداشتی /خانه بهداشت

عناوین خدماتی که به مراجعان ارائه می شود

1

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

تهرانسر

·         انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش آموزان گروه هدف (اول ابتدایی، کلاس هفتم، کلاس دهم)

·         درمان و پیگیری دانش آموزان آلوده به پدیکولوزیس

·         انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان مقطع اول دبیرستان

·         پیگیری بیماری های واگیر در مدارس

·         برگزاری کلاس آموزشی در صورت در دسترس بودن گروه دانش آموزان یا والدین دانش آموزان

(کلیه ی خدمات به صورت رایگان ارایه می  شود)

2

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

والفجر

·         انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش آموزان گروه هدف (اول ابتدایی، کلاس هفتم، کلاس دهم)

·         درمان و پیگیری دانش آموزان آلوده به پدیکولوزیس

·         انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان مقطع اول دبیرستان

·         پیگیری بیماری های واگیر در مدارس

·         برگزاری کلاس آموزشی در صورت در دسترس بودن گروه دانش آموزان یا والدین دانش آموزان

(کلیه ی خدمات به صورت رایگان ارایه می  شود)

3

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

شمس

·         انجام معاینات