دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

بایگانی بخش آرشیو اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 334 | تعداد کل بازدید های مطالب: 49,299 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ -

ثبت دمای سردخانه در دومین روز سال١٣٩٨ توسط کارشناسان بیماری واگیر

ثبت دمای سردخانه در دومین روز سال١٣٩٨ توسط کارشناسان بیماری واگیر

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ -

کنترل شبانه بازرسان بهداشت محیط از واحدهای سیار عرضه موادغذایی – نوروز 98

کنترل شبانه بازرسان بهداشت محیط از واحدهای سیار عرضه موادغذایی – نوروز 98

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ -

کنترل بازرسان بهداشت محیط در روز دوم فروردین 98

کنترل بازرسان بهداشت محیط در روز دوم فروردین 98

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ -

تزریق واکسن و سرم ضدهاری توسط کارشناسان بیماریهای واگیر- نوروز 98

تزریق واکسن و سرم ضدهاری توسط کارشناسان بیماریهای  واگیر- نوروز 98

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ -

کنترل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش متصدیان توسط بازرسین مرکز بهداشت غرب تهران – نوروز 98

کنترل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش متصدیان توسط بازرسین مرکز بهداشت غرب تهران – نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

کنترل و سنجش میزان کلر توسط بازرسان بهداشت محیط – نوروز 98

کنترل و سنجش میزان کلر در آبخوری بوستان هاتوسط بازرسان بهداشت محیط – نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

کشف و معدوم سازی توسط بازرسین بهداشت محیط در ایام نوروز 98

کشف و معدوم سازی توسط بازرسین بهداشت محیط در ایام نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

کشف و معدوم سازی ۱۲۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب-نوروز 98

کشف و معدوم سازی ۱۲۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب- نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

ارایه خدمات به مردم شریف منطقه غرب تهران – ایام نوروز 98

ارایه خدمات به مردم شریف منطقه غرب تهران – ایام نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

بازدید و کنترل بهداشتی کارگاه های شیرینی سنتی در دومین روز سال ۱۳۹۸

بازدید و کنترل بهداشتی کارگاه های شیرینی سنتی در دومین روز سال ۱۳۹۸

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

اخطاربه 10 واحد عرضه کننده قلیان توسط بازرسین هوشیار بهداشت محیط – نوروز 98

اخطاربه 10 واحد عرضه کننده قلیان توسط بازرسین هوشیار بهداشت محیط – نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

ارائه خدمات غربالگری توسط مراقبین سلامت در دوم فروردین ۱۳۹۸

ارائه خدمات غربالگری توسط مراقبین سلامت در دوم فروردین ۱۳۹۸

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

زیر ذره بین بودن اماکن عرضه قلیان – بازرسین بهداشت محیط نوروز 98

زیر ذره بین بودن اماکن عرضه قلیان – بازرسین بهداشت محیط نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

توزیع استیکر اطلاع رسانی سامانه شکایات ۱۹۰ - توسط بازرسان بهداشت محیط نوروز 98

توزیع استیکر اطلاع رسانی سامانه شکایات ۱۹۰ در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی 

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

نظارت های بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب در ایام نوروز 98

تشدید نظارت های  بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب  در ایام نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

سنجش میزان PH و شوری در خمیر نانهای سنتی - بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب نوروز 98

سنجش میزان PH و میزان شوری در خمیر نانهای سنتی - بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

سنجش بار آلودگی میکروبی دست کارگران و سنجش ph توسط بازرس بهداشت محیط - نوروز 98

سنجش بار آلودگی میکروبی دست کارگران و سنجش ph توسط بازرسان  بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب در ایا م  نوروز 98

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

نمونه برداری از موادغذایی مشکوک به فساد توسط بازرسین بهداشت محیط - ایام نوروز 98

انجام ۶۵ مورد نمونه برداری از موادغذایی مشکوک به فساد توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب و ارسال به ازمایشگاه -

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

گزارش گیری از بیمارستانهای تحت پوشش وتزریق واکسن هاری و ارائه خدمات به افراد حیوان گزیده -مرکز بهداشت غرب تهران

گزارش گیری همکاران بیماریهای واگیر از بیمارستانهای تحت پوشش وتزریق واکسن هاری و ارائه خدمات به افراد حیوان گزیده در اول فروردین ١٣٩٨ -مرکز بهداشت غرب تهران

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

غربالگری نوزادان و ویزیت بیماران در مراکز خدمات جامع سلامت -مرکز بهداشت غرب

غربالگری نوزادان و ویزیت بیماران در مراکز خدمات جامع سلامت  

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

سنجش مواد غذایی با دستگاههای پرتابل توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب

سنجش مواد غذایی با دستگاههای پرتابل توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

نمونه برداری میکرو بی و کنترل کیفی آب شرب توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب تهران

نمونه برداری میکرو بی و کنترل کیفی آب شرب توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب تهران

img_yw_news
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ -

شناسایی و معدوم سازی رنگ های غیر مجاز توسط بازرسان بهداشت محیط – مرکز بهداشت غرب

شناسایی و معدوم سازی رنگ های غیر مجاز توسط بازرسان بهداشت محیط  

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

خبر برگزاری 2 گشت مشترک " بازرسین بهداشت محیط و قضات محترم سازمان تعزیرات حکومتی و کارشناسان محترم اداره اصناف" از مراکز تهیه و توزیع مواد غ

در راستای برنامه سلامت نوروزی97-98 و به منظور حفظ سلامت جامعه"  به ویژه مسافرین نوروزی" روز دوشنبه مورخ 97/12/27دو تیم مشترک ( 5 بازرس بهداشت محیط، 2 قاضی سازمان تعزیرات حکومتی و 2  نفر کارشناس اصناف)از 9 رستوران  ویک کافی شاپ واقع در  در مجموعه بام لند ، بازدید و کنترل بهداشتی ، به عمل آمد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

برخورد قانونی و پلمپ بخش غیر مجاز رادیولوژی – سونوگرافی در یکی از درمانگاههای غرب تهران

برخورد قانونی و پلمپ بخش غیر مجاز  رادیولوژی – سونوگرافی  در یکی از درمانگاههای غرب تهران

صفحه 1 از 14    
اولین
قبلی
1
...