دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

درباره ما

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
درباره مرکز بهداشت غرب تهران 
مرکز بهداشت غر ب تهران در سال 1364 تاسیس و در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر 957483 نفر را تحت پوشش دارد . این مرکز با هدف ارتقای سلامت ساکنان غرب تهران و با شعار " سلامتی برای همه " خط مشی اصلی خود را جلب رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت خدمات قرار داده است .
مرکز بهداشت غرب بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی در قالب 12 واحد ستادی به امر برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت ، سازماندهی و ارزشیابی برنامه ها در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاههای بهداشتی پرداخته و تامین ( مالی  نیروی انسانی  تجهیزات ) پایش و نظارت بر فرآیند های جاری در واحدهای تابعه را نیز به عهده دارد .
این مرکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است و مناطق شهرداری تحت پوشش مرکز بهداشت غرب مناطق 9 ، 18 ،21 ،22 با وسعت 144 کیلومتر مربع بوده که 20 درصد وسعت شهر تهران را تشکیل می دهد .ضمنا مرکز بهداشت غرب تهران 18 مرکز خدمات جامع سلامت و 53 پایگاه سلامت ضمیمه  و غیر ضمیمه و یک خانه بهداشت در مناطق مذکور تحت پوشش خود دارد .