دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آزمایشگاهها
 • مراکز مشاوره ازدواج
 • مراکز مشاوره رفتاری
 • غربالگری نوزادان
 • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
 • مراکز ارائه دهنده خدمت
 • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی زیر مجموعه
منطقـه۱۸
 
نام سردرب  مرکز / پایگاه آدرس تلفن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت یافت آباد
میدان معلم ، میدان الغدیر ، خیابان شهید زندیه خ شهید مصطفی هاشمی-جنب بانک صادرات ۶۶۸۱۳۰۷۶- ۶۶۸۰۱۶۱۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت یافت آباد
پایگاه سلامت شماره ۲ یافت آباد  (حاشیه یافت آباد)
یافت آباد، خیابان میر هاشمی ، طبقه زیرین مسجد صاحب الزمان پلاک ۶۰ ۶۶۷۸۹۱۲۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شادآباد
 
شادآباد- خیابان  انصاری ک نارون حسینیه شهدا طبقه سوم) ۶۶۷۹۱۰۱۰
۶۶۷۹۱۰۱۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شادآباد
            پایگاه سلامت  شماره ۱ شادآباد (۱۷ شهریور)
جاده قدیم کرج پشت میدان شیر پاستوریزه ، کوی ۱۷ شهریور، خ ۱۵ متری دوم جنوبی( خیابان خسرو میرزایی ) کوچه شهید پاکند پ ۱۰ سرای محله ۱۷ شهریور ۰۹۳۹۷۹۱۹۶۵۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شادآباد
پایگاه سلامت شماره ۲ شاد آباد (امام رضا)
غیر فعال  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شادآباد
پایگاه سلامت شماره۳ شاد آباد(حاشیه شادآباد)
خیابان شهسواری کوچه سلیمانی غربی پ۱۴۰ ۶۶۷۸۹۴۴۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت سینا
خیابان خلیج فارس ، خیابن بهشتی ، نبش کوچه  بن بست مهر پ ۱۲ طبقه اول ۶۶۲۶۴۱۵۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت سینا
پایگاه سلامت شماره ۱ سینا ( نوروز آباد)
خیابان خلیج خ هلال احمر سرای سلامت قبلی محله نوروز آباد ۶۶۲۷۲۷۳۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت سینا
پایگاه سلامت شماره ۲ سینا(امام حسین)
جاده قدیم کرج خلیج خ ابوسعید شرقی خ حیدری ، جنب کوچه المهدی ، مسجد رسول اکرم (ٌص) ۶۶۲۵۴۷۳۰-
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت سینا
پایگاه سلامت شماره ۳ سینا (  فیاض بخش)
خیابان آیت ا... سعیدی-خ خلیج بیمارستان فیاض بخش ۶۶۰۰۵۳۲۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت نعمت آباد( صادقیه)
جاده ساوه خیابان شهید پولاد ،نبش بانک ملی ، شهرک صادقیه ۵۵۸۲۳۰۵۵  ۵۵۸۸۴۱۶۱-
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت نعمت آباد( صادقیه)
پایگاه سلامت شماره ۱ نعمت آباد (شهید بهشتی)
شهرک ولیعصر-میدان زاهدی-سجادی شمالی کوی غیاثوندپلاک ۱۸ ۶۶۲۲۳۵۸۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت نعمت آباد
پایگاه سلامت شماره ۲ نعمت آباد (ماهان)
شهرک ولی عصر  میدان ایثارگران خ پژوهنده   پ ۱۵۸ ۶۶۲۳۱۳۵۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج)
 
شهرک ولیعصر ، خیابان شهید برادران بهرامی ، روبروی بانک صادرات
 1. ۶۶۲۲۴۷۵۵
 2. ۶۶۲۹۸۹۵۴
 3. ۶۶۳۱۲۰۶۰
 4. ۶۶۲۰۲۹۹۹
 5. ۶۶۲۰۲۹۹۸
 6. ۶۶۲۰۲۹۹۷
 7. ۶۶۲۰۲۹۹۶
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج)
پایگاه سلامت شماره ۱ ولیعصر (محب علی)
خیابان احمدحسینی ، خ سیدالشهدا، خ مسلمی (جلالی جنوبی ) نبش کوچه لشینی ۶۶۱۳۵۴۸۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج)
پایگاه سلامت شماره ۲ ولیعصر( محسنین)
خیابان جلالی نبش خیابان آقایی ۶۶۲۱۳۷۲۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج)
پایگاه سلامت شماره ۳ ولیعصر( مهرگان)
شهرک ولیعصر خیابان پژاند - کوچه گلها
سرای محله شهرک ولیعصر جنوبی
۰۹۱۲۹۶۱۲۴۳۰ - ۶۶۱۳۱۹۸۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شفا
پایگاه سلامت شماره ۲ خلیج ( بیمارستان غیاثی)
شهرک ولیعصر خیابان سپیده شمالی نبش  خیابان تبتی ۶۶۲۹۴۲۷۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت صاحب الزمان
شهرک صاحب الزمان خیابان شهید رضایی ، ساختمان زینبیه پلاک ۵ ۶۶۲۲۴۶۶۸ ۶۶۲۴۴۱۲۲۵-
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت صاحب الزمان
پایگاه سلامت شماره ۱ صاحب الزمان
میدان معلم بلوار معلم جنب خیابان عباسی ( فروشگاه رفاه ) ساختمان پارسا طبقه سوم واحد ۱۵
 
۶۶۶۸۲۱۹۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت فردوس
۴۵متری زرندخیابان شهید برادارن اسماعیلی کوچه شهید لشگری پلاک ۱ ۶۵۸۳۱۳۰۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت فردوس
پایگاه سلامت شماره ۲ فردوس (اسراء)
شهرک امام خمینی خ مظفری پارک میخک سرای محله شهرک امام خمینی ۶۶۲۹۷۶۸۹

منطقـه۲۱
 
نام مرکز / پایگاه آدرس تلفن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تهرانسر
تهرانسر  خیابان نیلوفر غربی خیابان دستغیب روبروی تره بار ۴۴۵۲۵۳۵۰
۴۴۵۳۲۱۶۲
۴۴۵۳۲۱۶۱
۴۴۵۲۵۳۴۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تهرانسر
پایگاه سلامت شماره ۱  تهرانسر ( فارابی)
تهرانسر بلوار لاله خیابان بدخشان شمالی  ، خیابان جعفری، خیابان بازرگانی، کوچه دوم شرقی پلاک ۸ ۴۴۵۱۱۷۱۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تهرانسر
پایگاه سلامت شماره ۲ تهرانسر ( ذکریای رازی)
تهرانسر بلوار شاهد خیابان شهید طهماسبی فرد مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم ۴۴۵۶۴۰۰۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تهرانسر
پایگاه سلامت شماره ۳  تهرانسر(نور)
تهرانسر شرقی بلوار یاس بلوار اصلی نبش ک خوانساری پلاک ۲ ۴۴۵۶۷۵۶۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تهرانسر
پایگاه سلامت  شماره ۴ تهرانسر شهرک دریا
شهرک دریا خ. صدف کوچه ۱۲ پلاک ۱۲
 
۴۴۵۴۷۵۷۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک آزادی
شهرک آزادی میدان شهرک ۴۴۵۳۰۶۰۹ - ۴۴۵۳۰۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک آزادی
پایگاه سلامت شماره ۱  شهرک آزادی ( پرواز )
شهرک آزادی خیابان امام سجاد پلاک ۱۰ ۴۴۵۰۶۴۷۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک آزادی
پایگاه سلامت شماره ۲ شهرک شهرک آزادی
 ( استقلال)
تهرانسر- شهرک استقلال- خیابان جلال خیابان عرفانی کوچه میرزایی پ ۴۶ ۴۴۵۰۲۹۶۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت  ورد آورد
کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص ، خیابان منبع آب یا شهید حسن یزدی ۴۴۹۸۱۵۷۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت  ورد آورد
پایگاه سلامت شماره  ۱ ورد آورد ( جواد الائمه )
کیلومتر۱۵ جاده مخصوص کرج شهرک ویلا
بلوار انصار- کوچه عاشوری ( کوچه یکم ) پ ۱
۴۴۱۸۴۴۰۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت وردآورد
پایگاه سلامت شماره۲ وردآورد 
غیر فعال
 
 
 
منطقه۲۲
 

نام مرکز / پایگاه
آدرس تلفن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت المپیک
بلوار دهکده المپیک جنب سینما دهکده ۴۴۷۵۹۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت المپیک
پایگاه سلامت شماره ۱ المپیک (ریحان سلامت)
انتهای اتوبان شهیدخرازی محله آبشار تهران  خیابان عطار نیشابوری برج پاسارگاد طبقه همکف ۴۴۷۴۳۰۸۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت المپیک
پایگاه سلامت شماره ۲ المپیک (شهید باقری )
اتوبان خرازی شهرک شهید باقری خیابان بوستان ، خیابان مظفر روبروی مجتمع سماء  داخل برج ساحل ۴۶۰۸۱۶۸۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک راه آهن
شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده خ اقاقیا خ اقاقیای غربی - ساختمان پزشکان اقاقیا ۴۴۹۲۵۰۴۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک راه آهن
پایگاه سلامت  شماره ۱ راه آهن ( تختی )
شهرک راه آهن خ گلفام- نبش بنفشه هشتم ۴۴۷۲۴۸۱۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک راه آهن
پایگاه سلامت شماره ۲  راه آهن (  شهید صفرپور)
شهرک گلستان میدان ساحل
خیابان ساحل ۳
۴۴۷۳۳۹۳۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک دانشگاه شریف
بلوار اردستانی خ تهران کوچه بوستان کوچه لاله سرای محله دانشگاه شریف ۴۴۹۸۹۶۶۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک راه آهن
پایگاه سلامت شماره ۳ شهرک راه آهن ( پیکان شهر )
کیلومتر ۱۴ اتوبان کرج ،شهرک پیکان‌شهر،پایگاه بهداشتی پیکان‌شهر  
۴۴۷۸۰۱۲۶-۸
۴۴۷۸۰۱۲۶-۸
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک چشمه
میدان المپیک، شهرک صدرا کوچه شهید نیایی
 

 منطقه ۹
 
نام مرکز / پایگاه آدرس تلفن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت والفجر
خیابان استاد معین خ دستغیب ۶۶۰۲۳۰۴۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت والفجر
پایگاه سلامت شماره ۱  والفجر (شمس)
خیابان استاد معین جنب دامپزشکی ۶۶۰۰۱۰۴۹-۶۶۰۳۵۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت والفجر
پایگاه سلامت شماره ۲ والفجر( دکتر هوشیار)
خیابان دکتر هوشیار ، کوچه ابراهیمی کوچه شورا یکم ساختمان پزشکان مهر مادر، طبقه همکف ۵۴۶۰۶۰۰۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت والفجر
پایگاه سلامت شماره ۳ والفجر ( حاشیه والفجر )
خیابان دامپزشکی بعد از ۲۱ متری جی جنب رستوران هانی پ ۸۹۹ ۶۶۰۹۱۹۳۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت  نظام مافی
پایگاه سلامت شماره ۱ نظام مافی (شهدای تفرش)
مهرآباد جنوبی خیابان تفرش ۶۶۶۱۸۸۶۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت  نظام مافی
پایگاه سلامت شماره ۲ نظام مافی(حضرت ابوالفضل )
خیابان توکلی ( گزل خو) ، نبش کوچه نیکویی، پ ۲۵۲ ۶۶۶۴۰۲۹۲
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تقی نیا
خیابان قزوین ، خیابان ۱۶ متری امیری ، خیابان جرجانی ۶۶۶۹۸۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت غرب تهران

مرکز خدمات جامع سلامت تقی نیا
پایگاه سلامت شماره ۱ تقی نیا ( کوثر)
مهر آباد جنوبی - خ شمشیری - خیابان سلطانی کوچه شهید علی اصغری پ ۱ ۶۶۶۳۰۳۵۸