دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

تماس با مدیریت

 | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

تلفن تماس با دفتر مدیریت 66006037

شماره تلفن سایر واحد ها :اینجا را کلیک کنید