سایت پیشین مرکز

 

 

آزمایشگاه والفجر

واقع در منطقه 9 به آدرس: انتهای خیابان استاد معین -خیابان شهید دستغیب مرکز خدمات جامع سلامت والفجر شماره تماس66064613. آزمایشات خطر سنجی و مادران باردار در این آزمایشگاه بصورت رایگان انجام میشود. بدین منظور افراد باید ابتدا جهت تشکیل پرونده به درمانگاه مراجعه کرده تا بتوانند از خدمات رایگان مرکز بهره مند گردند.

 

 

              آزمایشات ذیل در این مرکز انجام میشود:

  1. -      آزمایشات مادران  باردار
  2. -      آزمایش کارت بهداشت مخصوص آرایشگران
  3. -      آزمایشات خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی
  4. -      آزمایشات خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی

 

  •  ساعت پذیرش  آزمایشگاه:

                         از ساعت  8:00صبح الی 10 می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings